Ostrost smyslů

Výstavy 16 února, 2023

Galerie Toyen – Praha 2022

autorky: Hana G. Sommerová a Karolína Šulcová
kurátorka: Lenka Štěpánková


Témata, se kterými autorky pracují, jsou silně spjata s tělesným až, smyslovým prožitkem, který může spouštět příslušné procesy v těle. Například stmívaní v lidském těle vyplavuje hormon spánku – melatonin a umožňuje nám tak připravit se na spánek. Sluneční svit zase naší pokožce pomáhá produkovat vitamin D, který je nezbytný pro náš imunitní systém. Název výstavy Ostrost smyslů tak můžeme brát jako doslovnou metaforu smyslového působení obrazů na diváka.
Městská krajina, umělé osvětlení jsou součástí míst, která nejvíce zobrazuje malířka Karolína Šulcová. “Pro mě je tam stěžejní vystihnout nějakou barevnou tmu. Baví mě to číst – číst krajinu.” V tichu a setmění nalézá své motivy, které pak pomocí pastelu, nebo olejových barev citlivě přenáší na papír, nebo plátno. Spolu s přeneseným motivem přenese i nás diváky do “Svého místa, které objevila a nadchla se pro něj.”
Intimní spojení s krajinou navazuje umělkyně Hana Sommerová. Podnět k tvoření nehledá daleko, před exotickými místy dává přednost krajině všedních dnů. Promlouvá k ní za humny domu, kde žije: “Vše, co do mě otiskuje, já přirozeně vracím zpět.”
Obě malířky vnímají krásu v obyčejnosti, oslavují v obrazech barvu, nemají časové zařazení, nespěchají se tendenčně zalíbit. Jsou v něčem naprosto svobodné, ačkoliv mají své jasné záměry, ty jsou zřetelné v jejich rukopisech.